4feet&more hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 4feet&more houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als 4feet&more zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking persoonsgegevens en doelstelling
Uw persoonsgegevens worden door 4feet&more verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Het uitvoeren van uw voetbehandeling, gezichtsbehandeling of massage
- Communicatie mbt uw opdracht via app, mail of sms
- Administratieve- en financiële doeleinden

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 4feet&more de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Postcode/Woonplaats;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Naam huisarts of behandelend specialist;
- BSN nummer;
- Gegevens over gezondheid.

Teneinde de vooruitgang te kunnen volgen en beoordelen zullen soms foto’s worden gemaakt van huid en/of nagels van uw voeten. Deze foto’s zijn alleen bestemd voor 4feet&more en worden opgeslagen in een beveiligd administratief systeem (Podofile).

4feet&more bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
- Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

4feet&more

Vermeulenlaan 24
2497 AJ Den Haag
T 06 - 39 14 73 64
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK 58488154
AGB praktijkcode 96-61384
ProCert KRPnr 13249
Provoet Lidnr 312973

Openingstijden

Maandag
8:30 – 17:00 uur
Dinsdag
8:30 – 17:00 uur
Woensdag
8:30 – 13:00 uur
 

Provoet ProCert

Waarom 4feet&more?

Gediplomeerd medisch pedicure
Persoonlijke aandacht
Gratis parkeren
PACT therapie (Schimmelnagels)
Arkada techniek (ingroeiende nagels)
Aangesloten bij ProVoet
Geregistreerd bij ProCert